Tagi

, , , , , , ,

Zmotywowanie dziecka do nauki jest dużym wyzwaniem.  Co należy zrobić, żeby wzbudzić zainteresowanie dziecka przekazywanymi treściami? Co należy zrobić, żeby zaangażować dziecko od początku zajęć? Co należy zrobić, żeby odpowiednio zmobilizować dziecko do dalszej edukacji?

Pytania te nasuwają się każdemu nauczycielowi, korepetytorowi oraz rodzicowi. Zacznijmy od tego, że motywacja to „gotowość człowieka do działania, powstała w wyniku niezaspokojenia jakiejś potrzeby. Wówczas niezaspokojona potrzeba wytycza cel i wyzwala chęć działania, które jest nastawione na zaspokojenie danej potrzeby.”  Wyróżniamy dwa rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną. Motywacja zewnętrzna jest efektowna, ale krótkotrwała, natomiast motywacja wewnętrzna daje o wiele bardziej dogłębny oraz długotrwały rezultat. Dziecko możemy motywować różnymi nagrodami, co jest o wiele bardziej skuteczne niż nagminne stosowanie kar. Drogą do osiągnięcia sukcesu jest jednak wpajanie wychowankowi, że spełnienie potrzeby samorealizacji, a co za tym idzie satysfakcja – jest o wiele cenniejsza od materialnych upominków. Istotne jest również wyznaczenie konkretnego celu, który musi być realny, użyteczny, zaakceptowany przez dziecko i co najważniejsze – ukierunkowany na zmianę sytuacji.

Jak zachęcić dziecko do działania? Przede wszystkim chwalić i zauważać jego sukcesy. Efekty przynosi również zbudowanie systemu nagród i przywilejów. Najważniejsze jest aby stosować nagrody, na których zależy dziecku, dlatego też do opracowania takiego systemu warto zaangażować wychowanka. W motywowaniu dziecka pomocna jest również siła konsekwencji. Konsekwencje są „naturalnym wynikiem zachowania dziecka, bywają pozytywne i negatywne.”  Maluchy najwydatniej uczą się brania odpowiedzialności za swoje postępowanie na podstawie konsekwencji własnych działań. Sensowne i mające rozumowe podstawy konsekwencje nie przestrzegania reguł ułatwiają dzieciom ich lepsze zrozumienie i postrzeganie. Pamiętajmy, że kary nie przynoszą oczekiwanych skutków. Tak więc zamiast nich warto wyrazić swoje uczucia, nie atakując przy tym poszczególnych cech charakteru dziecka, objawiających się w jego danym zachowaniu. Istotne jest również wskazanie wychowankowi możliwości naprawienia niedobrego postępowania oraz jasne określenie swoich oczekiwań. Warto też pamiętać o potędze kompromisu i opcji wyboru, a także działaniom wspólnym, które maja na celu rozwiązanie problemu.  Najbardziej warte podkreślenia jest poświecenie maksymalnej uwagi dziecku oraz dobra organizacja czasu.

Znaczące są duże wyzwania, do których realizacji potrzeba jest również duża pomoc. Przynosi to doskonałe efekty w nauce, sprzyja wzrostowi pewności siebie i szacunku do swojej osoby, całkowicie zmienia postawę dziecka i ma kolosalny wpływ na jego rozwój.

RECEPTA DLA NAUCZYCIELA NA SUKCES UCZNIA ( wg Hanny Hamer, Klucz do efektywności nauczania)

1. Przekonaj ucznia, że naprawdę lubisz go uczyć.

2. Mów jasno, głośno, wyraźnie, z zapałem.

3. Dbaj o właściwe tempo mówienia.

4. Bądź swobodny i baw się razem z uczniem podczas nauki.

5. Okazuj mu zaufanie.

6. Wyraźnie określ cele.

7. Bądź przygotowany do lekcji.

8. Przygotowuj ciekawe pomoce naukowe.

9. Ogranicz do minimum czynniki rozpraszające uwagę. 1

0. Dbaj o dobry nastrój ucznia.

11. Przypominaj informację, kiedy uczeń zaczyna ją zapominać.

12. Polegaj na nim, stawiaj na niego, wierz w jego możliwości.

13. Bądź dla niego oparciem, bądź po jego stronie.

14. Nie oszukuj go, dotrzymuj przyrzeczeń.

15. Udzielaj odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.

16. Jeśli coś mu się nie uda, zrozum go i zachęć do dalszej pracy.

17. Chwal za wszystko, co da się pochwalić.

18. Doceniaj go.

9. Nigdy nie przerywaj, kiedy on mówi.

20. Pozwól mu kontynuować Twoją myśl na jego sposób.

21. Słuchaj uważnie upewniając się, że dobrze rozumiesz.

22. Rozwijaj jego samodzielność.

23. Zachęcaj do krytycznego myślenia.

24. Okazuj mu swoje pozytywne uczucia.

25. Pokaż mu, że jesteś człowiekiem omylnym i popełniającym błędy.

26. Stosuj różne metody nauczania – bądź nieszablonowy i ekscytujący.

27. Odnoś do rzeczywistości to, czego go uczysz – niech praktyka uzupełnia teorię.

28. Kończ lekcję w takim momencie, żeby miał poczucie niedosytu (jak w dobrym serialu).

Reklamy