*Kontakt

ProEdukator  jerst Blogiem, którego założeniem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, z czego mogą skorzystać wszyscy zaangażowani w swoją pracę profilaktyczno-terapeutyczną na rzecz dzieci z problemami rozwojowymi i szkolnymi.

Blog powstał z myślą o wszystkich, którzy w swoim życiu osobistym jak i zawodowym świadomie podejmują się kreowania przyszłości tych najmłodszych spośród nas = dzieci.

Wierzę, że miejsce to będzie wsparciem dla rodziców, opiekunów, pedagogów w ich pracy wychowawczo – terapeutycznej z dziećmi, które borykają się z różnego rodzaju problemami w rozwoju bądź nabywaniu wiedzy, wynikającymi z wewnętrznych bądź zewnętrznych okoliczności, które jednak w bardzo istotny sposób rzutują na ich sposób pojmowania świata, jak i karierę szkolną a później zawodową.

Wierzę, że informacje zawarte na blogu będą pomocne, inspirujące jak i wspomagające tych, którzy w sposób odpowiedzialny tworzą przyszłość swoich podopiecznych.

Życzę powodzenia.

Arleta Izworska

Reklamy