Tagi

, , ,

Pierwsze półrocze roku szkolnego 2013/2014 wielkimi krokami dobiega końca. Mamy już dość dobry wgląd w uzyskane wyniki naszych podopiecznych, a co za tym idzie, możemy ocenić ich poziom. Na ile jest on zadowalający, a na ile niepokojący. Na tym etapie dobrze by również było podjąć decyzje o konieczności poszukiwania specjalisty, który wspomoże dziecko w realizacji obowiązku szkolnego.

Nie tylko osoby która wesprze w nauce konkretnego przedmiotu, ale również tego typu specjalisty, który sięgnie nieco głębiej. Taka rolę pełnią Specjaliści terapii pedagogicznej, którzy potrafią dostrzec określone trudności w funkcjonowaniu organizmu, rzutujące na osiągane później wyniki. No i nie tylko dostrzec, ale i poszukać określonych dróg i form terapii, by doprowadzić do poprawy funkcjonowania określonych obszarów organizmu, bądź przyczynić się do działań o charakterze kompensacji, poszukiwania nowych dróg rozwiązania określonej trudności. Brzmi zawile? Może trochę. Niemniej jednak terapeuci wiedzą dobrze jak ów trud podjąć i jakimi drogami podążać, aby wspomóc swoich podopiecznych. No i o to chodzi.

terapia dziecka, orzeczenia PPP, specjalista terapii pedagogicznej, pedagog specjalny

terapia dziecka, orzeczenia PPP, specjalista terapii pedagogicznej, pedagog specjalny

Reklamy