Tagi

, , , , , , , , , , , , ,

Wielkie zadanie stoi przed dziećmi, które kończą etap przedszkolny. Wchodząc w rolę ucznia, podejmują się nowych zadań i wyzwań, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności koniecznych do usamodzielnienia. Warto zatem zadbać o to, aby szczególnie ten pierwszy etap edukacji szkolnej był dla dziecka bogaty w pozytywne doświadczenia i sukcesy, dzięki którym zbuduje ono pozytywny obraz siebie jako ucznia, kolegi, człowieka.

Dla tych właśnie celów zostały zorganizowane Warsztaty pod nazwą: „Przedszkolak wkrótce uczniem”. Wychodzą one naprzeciw potrzebom dzieci rozpoczynającym edukację szkolną, i dają im możliwość doświadczania kontaktów społecznych z rówieśnikami, rozwijania zainteresowań i podejmowania nowych wyzwań w atmosferze szacunku, i akceptacji dla indywidulnych potrzeb każdego z uczestników.

  • Warsztaty skierowane są na potrzeby dzieci, dla których przeprowadzona ‘Diagnoza dojrzałości szkolnej’ nie była zbyt optymistyczna, i budziła wątpliwości co do przyszłych osiągnięć szkolnych dziecka. Tym dzieciom bezwzględnie należy pomóc, aby w jak największym zakresie ułatwić start szkolny.
  • Organizowane Warsztaty spełniają również oczekiwania tych Rodziców, którzy pragną w sposób profesjonalny wspomóc swoje Dziecko stające na progu kariery szkolnej. Mających świadomość jak wiele znaczy dla dziecka ten początkowy okres, i jak bardzo rzutuje na późniejsze osiągnięcia i rozwój.
  • Do uczestniczenia w Warsztatach zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 4-6 lat. Umiejętności, jakie nabędą podczas uczestnictwa w Warsztatach będą dla nich wsparciem w pierwszych działaniach szkolnych i pozwolą na rozwijanie dodatkowych kompetencji społecznych, jak i zarazem wspaniałą przygodą.

Program Warsztatów obejmuje:

1. Wspomaganie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych,

2. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się z innymi, profilaktykę logopedyczną,

3. Kształtowanie spostrzegawczości,

4. Wspieranie w lepszej koordynacji wzrokowo – ruchowej,

5. Rozwijanie sprawności motorycznych i koordynacji ruchowej,

6. Kształtowanie umiejętności matematycznych,

7. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Powyższe umiejętności stanowią podstawowe umiejętności i kompetencje oczekiwane od dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Dzieci będą je zdobywać z wykorzystaniem form zabawowych, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych, z wykorzystaniem metod uznawanych przez autorytety z dziedziny wspierania rozwoju dziecka i wdrażania do roli ucznia.

Podczas zapisywania dziecka będzie istniała również możliwość przypisania go do jednej z grup: grupy koedukacyjnej, bądź grupy niekoedukacyjnej. W takim przypadku dziewczynki będą w grupie dziewcząt, a chłopcy w grupie chłopców.

Takie spojrzenie na rozwój i potrzeby dzieci pozwoli na optymalne dostosowanie warunków sprzyjających nabywaniu nowych umiejętności, oraz stanowi wdrażanie nowych i uznawanych trendów w dziedzinie edukacji.

Naturalne różnice między chłopcami i dziewczynkami bardzo rzutują na sposób przyswajania przez nich wiedzy, pracę w grupie, wzajemną komunikację. Dzięki edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć można precyzyjniej dobierać narzędzia edukacyjne i skuteczniej pomagać dziecku w rozwijaniu własnych talentów. Doświadczenia pedagogiczne na całym świecie coraz wyraźniej pokazują, że edukacja zróżnicowana ze względu na płeć przynosi bardzo dobre rezultaty. /za http://www.sternik.edu.pl/nasze-zasady/edukacja-zroznicowana/edukacja-zroznicowana-rownosc-szans-2/.

Liczę, że to podejście znajdzie zainteresowanie wśród Rodziców, i tym samym zostanie zrealizowane w ramach oferowanych Warsztatów.

Zapraszam wszystkich Rodziców, którzy chcą wykorzystać nie tak już odległy czas, jaki pozostał do rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

Arleta Izworska

Pedagog, Terapeuta,

Tutor rodzinny

Zapisy dzieci pod numerem telefonu: 517 900 465,

Termin rozpoczęcia Warsztatów: 29.05.2012

Godzina: 17.00

Koszt: 20 zł/ godz.

Miejsce spotkań:  Pracownia Rozwoju i Edukacji / Wielopole 150

Dni spotkań: Wtorek

Małe grupy = Ilość miejsc ograniczona! 

Zapraszam do śledzenia Bloga i Fanpage Pracowni, gdzie umieszczane będą aktualne informacje.

Reklamy