Tagi

, , ,

Podłoże problemów szkolnych, z jakimi borykają się dzieci już od najmłodszych klas nie zawsze od razu może zostać jednoznacznie określone,

a tym samym przezwyciężone bądź ograniczone w swoim działaniu.

Nie każdy zdaje sobie sprawę ze złożoności oddziaływań, jakie podejmuje się w trakcie terapii pedagogicznej.

Poniższa tabela ukazuje szeroki obszar oddziaływań, który  w ramach terapii psychopedagogicznej zostaje z powodzeniem  realizowany.

Powyższa tabela przedstawia rodzaje oddziaływań, jakie zachodzą w trakcie procesu Terapii o charakterze pedagogicznym. I jakie są konieczne, aby doszło do przewidywanych pozytywnych zmian w postawie i umiejętnościach dziecka.

Taka wielość oddziaływań wymusza na terapeucie poszukiwanie nowych form i środków pracy, które zmotywują ucznia do pracy. Dostosowanie warsztatu terapeutycznego do potrzeb i trendów współczesnego świata bezsprzecznie wpłynie na poziom motywacji, jak również jakość osiąganych efektów i skróci czas ich pojawienia się.

Te wszystkie elementy w bardzo istotny wpływają na poczucie wartości, godności i poziom relacji społecznych dzieci, które za kilka lat będą stanowiły o swoim życiu i przyszłości

Bowiem problemy szkolne to nie tyle kwestia sporadycznych niepowodzeń, lecz sytuacja w której z przyczyn rozwojowych, emocjonalnych bądź społecznych dziecko nie może podołać nałożonym na niego obowiązkom.

Niezwykle ważna w tej sytuacji jest postawa rodziców wobec swojej pociechy. Szczególnie dzieci będące w młodszym wieku szkolnym pragną uznania, sukcesu i akceptacji. Te informacje pozwalają im budować poczucie własnej wartości, poprzez zdanie innych poznają to, jacy są. I w tym właśnie okresie niekiedy zauważane przez rodziców zaniedbania w nauce, nierzadko połączone z tzw. „niegrzecznością” bywają interpretowane jako zła wola dziecka, jego niechęć czy wręcz lenistwo.

Zachęcam do przyglądnięcia się swojej pociesze z perspektywy, z której niepowodzenia w zachowaniu są wynikiem niepowodzeń szkolnych, a to z kolei bardziej problem form i metod pracy, które bez indywidualizacji powoduje narastanie zaległości, a tym samym spadek motywacji.

Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości uczulam rodziców, aby dokonali podstawowych badań lekarskich typu – badanie wzroku i słuchu. Jeśli one nie wskażą przyczyny niepokojących zachowań czy problemów szkolnych, skierowali swoje kroki chociażby do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w której dziecko poddane będzie min. diagnozie w sferze rozwojowej.

Mając już zdiagnozowany powód mający wpływ na pojawienie się niepowodzeń szkolnych dziecka, możemy podejmować ukierunkowane działania, które wspomogą nasze dziecko w realizacji obowiązku szkolnego, rozwoju i osiąganiu sukcesów.

Czynności odejmowane przez terapeutów dotyczą między innymi konstrukcji Indywidualnego Programu Terapii, który realizowany we współpracy wielu specjalistów i systematycznie, będzie stopniowo zmniejszał siłę działania czynnika utrudniającego dziecku funkcjonowanie w różnych obszarach życia, a zarazem wzmacniał pozostałe funkcje dziecka, co istotnie wpłynie na jego wyniki w nauce.

Dziecko, tak jak każdy z nas, nie może być „rozpatrywane” wybiórczo, lecz należy spojrzeć w sposób holistyczny na jego rozwój i funkcjonowanie we wszystkich obszarach życia. Wiedza w taki sposób gromadzona przez osoby władne przyjść z pomocą, pozwoli profesjonalnie podejść do sytuacji i osiągać konkretne efekty w podejmowanych działaniach.

Powyższy wpis stanowi jedynie krótkie rozważanie na temat wielopłaszczyznowości problemów szkolnych, i oddziaływań terapeutycznych podejmowanych przez pedagogów różnych specjalności. Całość problematyki mieści się w dość enigmtycznym określeniu : specjalne potrzeby edukacyjne; które zawiera w sobie ogrom obszarów mających istotny wpływ nie tylko na sferę edukacyjną dziecka. Kwestię tą pozwolę sobie poruszyć bardziej szczegółowo innym razem.

 

Reklamy