Tagi

, , , , ,

Nieprawidłowa postawa wobec dzieci z trudnościami w nauce przyczynia się do pogłębiania istniejących już zaburzeń, jak i pojawiania się nowych o charakterze wtórnym.

Według H. Spionek rodzice jak i nauczyciele nie zawsze zdają sobie sprawę z istoty trudności dziecka, jak i nie zawsze dostrzegają ich prawdziwe powody.

Niechęć dziecka postrzegają jako główną przyczynę późniejszych jego niepowodzeń. Ich zdaniem to fakt, że dziecko jest leniwe i niestaranne jest powodem jego trudności szkolnych, a nie to, że nie może lepiej się uczyć, ze względu na problemy rozwojowe.

Nieprawidłowe reakcje wynikające z takiej postawy wobec dziecka to:

  • zmuszanie dziecka do nauki, poprzez ścisłą kontrolę i określanie czasu i tempa nauki; bądź też duże własne zaangażowanie w naukę dziecka. Odrabianie z nim lekcji, czy też dodatkową naukę w domu. Rodzice jednak nie mając stosownej wiedzy na temat pracy z dzieckiem, wydają polecenia, których ono nie rozumie. Z czasem to ich zaangażowanie staje się przykrym obowiązkiem, ze względu na brak widocznych efektów.
  • Agresja, którą wyraża rodzic wobec szkoły, budując w ten sposób w dziecku niewłaściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych. Może ona być także skierowana w stronę samych dzieci, surowo je karząc za niepowodzenia w nauce. Krzyk, wymówki, groźby wyrażane są bezpośrednio do dzieci, pogarszając jeszcze ich sytuację emocjonalną.
  • Lęk, przyczynia się do przeżywania przez rodziców obaw co do przyszłości dziecka. Często sami podejmują się wykonywania prac domowych za dziecko. Taka reakcja budzi i w samych dzieciach lęk wobec ich przyszłości, jak i szkoły. Oducza samodzielnego poszukiwania rozwiązań w przypadku napotykania trudności.
  • Bagatelizowanie trudności szkolnych dziecka pojawia się u rodziców mających niskie poczucie odpowiedzialności jak, oraz traktowanie problemów dziecka jako przejściowych kształtuje w/w postawę. Jeśli jednak problemy pogłębiają się, postawa rodziców może przyjąć obraz któreś z wcześniej wymienionych.

 

Pogłębianie się trudności w nauce przyczynia się do pogorszenia sytuacji dziecka w rodzinie, gdzie może dojść nawet do jego emocjonalnego odrzucenia. Dzieci takie często pozbawiane są miłości rodzicielskiej, opieki i troskliwości. Odrzucenie to niejednokrotnie wiąże się z faworyzowaniem innego, zdolniejszego dziecka.

Postawa rodziców jest niezwykle ważna aby w porę przyjść z pomocą swojej pociesze, jak i wykazać mądrość i zrozumienie dla jego dylematów i trudności. Ono potrzebuje rodziców wspierających aby móc stawić czoło wyzwaniu. Potrzebuje luksusowych rodziców – tych dysponujących czasem, i zawsze pod ręką.

 

Reklamy